Tu jesteś:  Strona główna >Analizy i Publikacje>Artykuły>Akademia Ryzyka cz.8 - Produkty strukturyzowane...
EUREUR 4.3001 PLN -0.22%
USDUSD 3.7768 PLN -0.25%
CHFCHF 3.8027 PLN -0.07%
GBPGBP 4.8232 PLN -0.14%
EURUSDEURUSD 1.1386 +0.03%
JPYJPY 3.4012 PLN -0.86%
DKKDKK 0.5769 PLN -0.21%
SEKSEK 0.4142 PLN +0.07%
NOKNOK 0.4514 PLN -0.07%
CZKCZK 0.1673 PLN -0.30%
WIG 58 457.00 +0.17%
WIG20 2 272.73 +0.52%
sWIG80 12 724.00 -0.54%
mWIG40 4 225.00 -1.00%

Akademia Ryzyka cz.8 - Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

* 2012-02-24

Te z polskich przedsiębiorstw, które borykają się z permanentną nadpłynnością szukają coraz bardziej wyrafinowanych możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z gospodarowaniem wolnymi pieniędzmi.


Cechą charakterystyczną tego sektora jest wybór rozwiązań bezpiecznych, o krótko- (do 6 miesięcy) i średnioterminowej zapadalności (w wyjątkowych przypadkach do 2 lat). Produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału kojarzą się głównie z ofertą private-banking skierowaną do bogatych inwestorów indywidualnych.


W trakcie współpracy z naszymi Partnerami wielokrotnie stawaliśmy przed koniecznością wdrożenia doradztwa w zarządzaniu płynnością. Rola doradcy sprowadza się do przeanalizowania sytuacji Partnera, a następnie identyfikacji dostępnych na rynku rozwiązań, pomocy przy podejmowaniu decyzji, a następnie – identyfikacji marży banku (standardowo jest ona „schowana” w niezbyt widocznym pomniejszeniu zysków klienta) i pomoc w negocjacjach z bankiem. Poniżej prezentuję dwa takie rozwiązania, rozbijając mechanizm ich działania „na części pierwsze”, wskazując również ich wady i zalety.


Produkt strukturyzowany oparty o jednostronny ruch pary walutowej

 

Lokata inwestycyjna powiązana z opcją walutową, które to połączenie zyskuje na wartości w nieograniczony sposób o ile kurs walutowy przesunie się w określonym kierunku. Można wynegocjować w banku dowolną „stronę” w którą rynek miałby się ruszyć (zależnie od prognoz ścieżki kursu) oraz parę walutową, której ta struktura miałaby dotyczyć. W ofercie banków produkt charakteryzuje się zwykle następująco: „każdy grosz zmiany kursu w pozytywnym kierunku to wzrost oprocentowania o 0,3% - 0,5% p.a.”. Schemat działania lokaty jest następujący:

 • Złożenie środków w banku
 • Rezygnacja z oprocentowania w zamian za które Klient nabywa w banku opcję walutową PUT lub CALL (po uwzględnieniu marży banku)
 • Opcja PUT przynosi dodatkowe oprocentowanie przy spadku kursu/Opcja CALL – przy wzroście
 • Nierzeczywiste rozliczenie wartości opcji – brak obowiązków, Klient dysponuje wyłącznie prawem do zrealizowania struktury

Zalety:

 • Gwarancja kapitału
 • Krótki okres inwestycyjny (3 miesiące)
 • Możliwość nieograniczonego zysku

Wady: Możliwość utrudnionych negocjacji z bankiem parametrów lokaty z racji wąskiego koszyka alternatywnych rozwiązań krótkoterminowych.

Sugestia: Produkt, który warto wykorzystać w dywersyfikacji portfela zarządzanych środków.

 

Produkt strukturyzowany oparty o stabilizację pary walutowej


Rozwiązanie skonstruowane podobnie do poprzedniego – Klient deponuje środki w banku, rezygnując z oprocentowania, które otrzymałby w warunkach rynkowych. W zamian za odsetki bank zawiera z Klientem umowę, według której wypłaci mu określone oprocentowanie, o ile aktywo bazowe (tutaj – kurs walutowy) za miesiąc będzie w określonym umową przedziale. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania blisko dwukrotności stopy wolnej od ryzyka. Wadą jest malejące oprocentowanie wraz ze zbliżaniem się kursu do granic przedziału. Schemat działania struktury jest następujący:

 • Klient deponuje w banku środki, rezygnując z odsetek
 • W zamian za rezygnację z odsetek klient otrzymuje strategię opcyjną BUTTERFLY tudzież IRON BUTTERFLY (istnieje kilka rozwiązań generujących tego typu profil wypłaty; również tu trzeba uwzględnić marżę banku)
 • Struktura generuje największy zysk dla referencyjnej wartości kursu (środek określonego przedziału), który maleje do zera wraz ze zbliżaniem się do krańców przedziału

Wyjaśnienia wymaga, czym są strategie BUTTERFLY i IRON BUTTERFLY. Long butterfly call polega na kupnie dwóch opcji kupna – jednej o cenie wykonania znacznie poniżej kursu spot (opcja in-the-money) oraz jednej o cenie wykonania znacznie powyżej kursu spot (opcja out-of-the-money), a także jednoczesnym wystawieniu dwóch opcji call blisko kursu spot (opcja at-the-money). Przyjmuje się, że cena wykonania wystawionych opcji powinna być w przybliżeniu równa średniej z cen opcji zakupionych. Analogicznie można złożyć strategię z opcji put.

Strategia IRON BUTTERFLY jest bardziej skomplikowana, gdyż składa się zarówno z opcji call, jak i opcji put. Istnieje wiele możliwości skomponowania tej strategii. W przypadku oczekiwanej stabilności kursu walutowego, należy stosować strategię short iron butterfly. W tym przypadku będzie to zajęcie pozycji krótkiej w 1 opcji call i jednej opcji put, których ceny wykonania są takie same (i zbliżone do kursu spot), a także kupno opcji call o wyższym niż spot kursie wykonania i kupno opcji put o niższym niż spot kursie wykonania. Średnia z kursów wykonania kupionych opcji powinna być zbliżona do kursu spot (czyli także kursu wykonania sprzedanych opcji).

Zalety:

 • Bardzo krótki okres inwestycyjny (1 miesiąc)
 • Gwarancja zwrotu kapitału

Wady:

 • Możliwość utrudnionych negocjacji z bankiem parametrów lokaty z racji wąskiego koszyka alternatywnych rozwiązań krótkoterminowych

Ograniczone możliwości ponadprzeciętnego zysku


< powrót Powrót do listy