Tu jesteś:  Strona główna >Analizy i Publikacje>Artykuły>Akademia Ryzyka cz.2 - Opcje egzotyczne
EUREUR 4.3001 PLN -0.22%
USDUSD 3.7768 PLN -0.25%
CHFCHF 3.8027 PLN -0.07%
GBPGBP 4.8232 PLN -0.14%
EURUSDEURUSD 1.1386 +0.03%
JPYJPY 3.4012 PLN -0.86%
DKKDKK 0.5769 PLN -0.21%
SEKSEK 0.4142 PLN +0.07%
NOKNOK 0.4514 PLN -0.07%
CZKCZK 0.1673 PLN -0.30%
WIG 58 457.00 +0.17%
WIG20 2 272.73 +0.52%
sWIG80 12 724.00 -0.54%
mWIG40 4 225.00 -1.00%

Akademia Ryzyka cz.2 - Opcje egzotyczne

* 2011-08-09

Dziedzina instrumentów pochodnych charakteryzuje się dużą innowacyjnością. W celu sprostania wymaganiom Klientów instytucje finansowe wymyślają i tworzą nowe rodzaje tych instrumentów finansowych. Są to opcje, które nie są zaliczane do opcji klasycznych i są wyłącznie opcjami sprzedawanymi na rynku pozagiełdowym. Głównym impulsem rozwoju rynku opcji egzotycznych była ich wysoka elastyczność oraz (bardzo często) niższa cena, związana z niepewnością profilu wypłaty.


Opcje te dzieli się ze względu na charakterystyczne cechy, które można modyfikować:

 • opcje złożone
 • opcje modyfikujące podstawowe parametry
 • opcje, których dochód jest uzależniony od cen instrumentów podstawowych w okresie trwania opcji
 • opcje wieloczynnikowe

Opcje złożone charakteryzują się tym, że instrumentem bazowym jest inna opcja. Oznacza to, że inwestor kupując opcję nabywa pewne prawo, a gdy z niego skorzysta, uzyskuje kolejne prawo. Poprzez modyfikację opcji klasycznych otrzymujemy cztery kategorie opcji złożonych:

 • opcja zakupu opcji zakupu, która daje prawo do kupna opcji kupna
 • opcja zakupu opcji sprzedaży, która daje prawo do kupna opcji sprzedaży
 • opcja sprzedaży opcji zakupu, która daje prawo sprzedaży opcji kupna
 • opcja sprzedaży opcji sprzedaży, która daje prawo sprzedaży opcji sprzedaży

Szczególnym przypadkiem jest opcja opóźniona, która zawiera opcję zakupu na inną opcję, której cena jest ustalana jako cena instrumentu podstawowego w dniu wykonania opcji zakupu. Opcje modyfikujące takie parametry jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, możliwość wyboru rodzaju opcji, zależność dochodu od ceny instrumentu bazowego oraz moment płacenia premii. W tej grupie daje się wyróżnić:

 • opcja bermudzka, którą można wykonać tylko w pewnych określonych dniach do terminu wygaśnięcia
 • opcja bezterminowa, która wygasa w momencie realizacji
 • opcja wyboru, gdzie nabywca sam decyduje czy jest ona opcją zakupu czy sprzedaży
 • opcja binarna, która daje ściśle określony dochód niezależnie od ceny instrumentu bazowego. Może występować jako „wszystko albo nic” i jest wykonywana gdy jest „przy pieniądzu”, oraz jako „jedno dotknięcie”, gdy o jej wykonaniu decyduje fakt, czy była choć raz „w pieniądzu"
 • opcja z opóźnioną zapłatą, w przypadku której premia jest płacona w momencie realizacji, co sprawia, że w sytuacji nie wykonania jest bezkosztowa

Opcje, których dochód zależy od ceny instrumentu bazowego aż do momentu wygaśnięcia. Wśród nich wyróżnić można:

 • opcje, których cena zależy od ceny instrumentu bazowego w określonym przedziale czasu do momentu wygaśnięcia.

Do tej grupy zalicza się opcje azjatyckie, w przypadku których stosuje się średnią cenę instrumentu bazowego z danego okresu. Taki zabieg zapobiega manipulowaniu poziomami cen, co mogłoby się zdarzyć na płytkich rynkach wschodzących.

 • opcje, których cena jest znana dopiero w momencie wykonania.

  Przykładem może być opcja ze średnią ceną wykonania z cen w danym okresie oraz opcja z najlepszą ceną wykonania w danym okresie, tj. najniższą dla opcji zakupu i najwyższa dla opcji sprzedaży.
 • opcje, których cena zmienia się aż do momentu wygaśnięcia.

Przykładem może być opcja, w przypadku której cena wykonania zmienia się w ściśle określonych dniach i jest ustalana na poziomie ceny instrumentu bazowego w ciągu tych dni. Innym przykładem może być opcja, gdzie cena wykonania zmienia się, gdy cena instrumentu bazowego osiągnie określony poziom (na początku kontraktu ustala się kilka poziomów). Do tej grupy zalicza się także opcje, w których cena wykonania zmienia się zgodnie z decyzją posiadacza, w momencie przez niego wybranym i ustalona jest na podstawie ceny instrumentu bazowego w danym momencie.

 • opcje, o których ważności decyduje poziom ceny instrumentu bazowego, np.: opcje barierowe.

  Wśród nich wyróżniamy następujące możliwości: opcja nie jest ważna w momencie wystawienia, a aktywuje się, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy pewną wartość ceny, przed momentem wygaśnięcia; opcja aktywuje się, gdy cena instrumentu bazowego spadnie poniżej pewnej wartości ceny, przed momentem wygaśnięcia; opcja jest ważna w momencie wystawienia, a dezaktywuje się po przekroczeniu pewnej wartości ceny instrumentu bazowego; opcja jest ważna w momencie wystawienia, a dezaktywuje się, gdy cena instrumentu bazowego spadnie poniżej określonego poziomu.

Opcje wieloczynnikowe to opcje, które posiadają więcej niż jeden instrument podstawowy. Najczęściej spotykane wśród nich to: opcja, która daje możliwość wyboru między kilkoma instrumentami bazowymi, w zależności od najkorzystniejszej ceny dla nabywcy; opcja, której cena wykonania ustalana jest jako średnia ważona z koszyka cen różnych instrumentów bazowych; opcja, która posiada dwa instrumenty bazowe a jej cena jest ustalona poprzez różnicę między cenami instrumentów bazowych; opcja, która posiada dwa instrumenty bazowe, z których cena jednego determinuje cenę wykonania, a druga determinuje dochód.

< powrót Powrót do listy