Tu jesteś:  Strona główna >Analizy i Publikacje>Artykuły
EUREUR 4.3001 PLN -0.22%
USDUSD 3.7768 PLN -0.25%
CHFCHF 3.8027 PLN -0.07%
GBPGBP 4.8232 PLN -0.14%
EURUSDEURUSD 1.1386 +0.03%
JPYJPY 3.4012 PLN -0.86%
DKKDKK 0.5769 PLN -0.21%
SEKSEK 0.4142 PLN +0.07%
NOKNOK 0.4514 PLN -0.07%
CZKCZK 0.1673 PLN -0.30%
WIG 58 457.00 +0.17%
WIG20 2 272.73 +0.52%
sWIG80 12 724.00 -0.54%
mWIG40 4 225.00 -1.00%

Akademia Ryzyka cz.8 - Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

* 2012-02-24

Te z polskich przedsiębiorstw, które borykają się z permanentną nadpłynnością szukają coraz bardziej wyrafinowanych możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z gospodarowaniem wolnymi pieniędzmi.

Akademia Ryzyka cz.7 - Dlaczego powstały instrumenty strukturyzowane?

* 2012-02-01

Hybrydy są wyszukanymi rozwiązaniami finansowymi, a te bardzo często powstają w reakcji na ograniczenia administracyjne, zgodnie z "regułą gorsetu" - im mocniej państwo stara się uregulować jakiś obszar ludzkiej działalności, tym szybciej ta działalność przybiera inne, nowe, nieregulowane formy, uciekając zapędom administracji państwowej.

Akademia Ryzyka cz.6 - Instrumenty strukturyzowane: Wstęp

* 2012-01-19

Zadaniem tego krótkiego artykułu jest wprowadzić czytelnika w ogólne idee związane z funkcjonowaniem instrumentów strukturyzowanych. W wielu przypadkach twórcy tych rozwiązań finansowych wykazywali się sporą dozą pomysłowości.

Akademia Ryzyka cz.5 - Jak ograniczyć ryzyko walutowe?

* 2012-01-13

Stworzenie polityki zarządzania zabezpieczeniami zwykle jest bardzo złożonym zadaniem i powinno być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie. Przez politykę zarządzania zabezpieczeniami rozumie się całokształt działań związanych z ograniczaniem ryzyka finansowego. Polskie przedsiębiorstwa zwyczajowo akceptują znaczące ryzyko jako niechcianego partnera w biznesie, z którym nic nie można począć. W przypadku ryzyka walutowego jest to szczególnie nierozsądne podejście, biorąc pod uwagę znaczącą zmienność kursów walutowych.

Akademia Ryzyka cz.4 - Jak mierzyć ryzyko walutowe?

* 2011-12-29

Za najprostszą metodę pomiaru ryzyka walutowego uznaje się odchylenie standardowe. Najbardziej popularną metodą pomiaru ryzyka kursu walutowego jest szeroko stosowana przez banki i inne instytucje finansowe metoda Value at Risk (VaR).

Akademia Ryzyka cz.3 - Rynek finansowy: stopa zwrotu i ryzyko

* 2011-08-24

W poniższym artykule odejdziemy od tematu opcji i zabezpieczania ryzyka, ale przyjrzymy się bliżej czynnikom determinującym zachowanie rynku. Po raz kolejny powraca temat posiadania właściwego poglądu na temat kierunku, w którym zmierza rynek.

Akademia Ryzyka cz.2 - Opcje egzotyczne

* 2011-08-09

Dziedzina instrumentów pochodnych charakteryzuje się dużą innowacyjnością. W celu sprostania wymaganiom Klientów instytucje finansowe wymyślają i tworzą nowe rodzaje tych instrumentów finansowych. Są to opcje, które nie są zaliczane do opcji klasycznych i są wyłącznie opcjami sprzedawanymi na rynku pozagiełdowym. Głównym impulsem rozwoju rynku opcji egzotycznych była ich wysoka elastyczność oraz (bardzo często) niższa cena, związana z niepewnością profilu wypłaty.

Akademia Ryzyka cz.1 - Eksport czy import, czyli opcje put i call

* 2011-08-01

Ten artykuł ma za zadanie wprowadzić Czytelników w podstawy funkcjonowania opcji oraz przedstawić możliwości ich stosowania w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Jest to o tyle ważne, że pojedyncze opcje wyposażone w dodatkowe charakterystyki są "cegiełkami", z których buduje się bardziej zaawansowane strategie zabezpieczające.

Dlaczego warto regulować proces zarządzania ryzykiem finansowym?

* 2011-07-13

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. W przypadku firm, w których część obrotu rozliczana jest w walutach obcych czynnik ryzyka kursowego może mieć znaczny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W wyjątkowych sytuacjach zmiany kursów walut mogą mieć decydujący wpływ na opłacalność działalności operacyjnej firmy. Proces zarządzania ryzykiem finansowym staje się więc jedną z najważniejszych aktywności podejmowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z zagranicą. Uregulowanie tego procesu jest pierwszym krokiem do zapewnienia efektywności zarządzania ryzykiem w firmie.

Rozwój polskiej energetyki - realne spojrzenie

* 2011-06-27

W obecnych czasach energetyka uznawana jest za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Posiada kluczowe znaczenie dla każdej jednostki społecznej i całego życia gospodarczego. Jeszcze do niedawna zaliczano ją do podstawowych gałęzi infrastruktury ekonomicznej lub do sfery usług publicznych. W wielu krajach, ze względu na swą specyfikę, była traktowana jako sektor noszący cechy monopolu naturalnego.